0876 55 03 93

Връзка с фирма Ер строй ремонти ЕООД

Начало  >  Връзка с фирма Ер строй ремонти ЕООД

За връзка с нас

За връзка с нашия екип

Централен офис
Адрес: Гр. София, ул. Владайска река 10

За заявки и поръчки:
Тел: 02/423 23 66
GSM: 0876 55 03 89
GSM: 0876 55 03 93
E-mail: contact@rstroi-remonti.bg

М.О.Л. Румен Ангелов E-mail: 
r.angelov@rstroi-remonti.bg
„Ер Строй Ремонти“ ЕООД
Булстат 202809928 

Работно време за обслужване на клиенти: 9.00-18.00 ч.
Неделя и спешни случаи:
0876 550393

Плащане по банкова сметка :
BG65UNCR70001525688038


IBAN : BG15BPBI79401089957001
BIC: BPBIBGSF

Услуги