0876 55 03 93

Хидроизолация

Начало  >  Хидроизолация

Поради интензивните промени в цените на материалите, горивата и електроенергията, не можем да държим актуални цени в сайта, затова имайте предвид, че само след оглед ще получите най-точни цени!
Хидроизолация е термин, който е много известен в сферата на строително – ремонтните дейности и който има за цел да предпази основите на сградите. Става дума за всички тези постройки, които имат пряк и непосредствен досег с подпочвените води. Онлайн запитване

Хидроизолация

Офертата се дава след оглед на място!

  

За съжаление не са малко обектите, които поради лоша поддръжка и ненавременното отстраняване на проблемите могат да рухнат напълно или най-малкото да влошат сериозно състоянието си. Ето защо ако дадена сграда е вече започнала да страда от подпочвените води, незабавно трябва да се премине към изкопни работи. Те имат за цел да предпазят обекта от нахлуването на вода, която може да причини сериозни щети и наводнения. Нашата фирма предлага хидроизолиране на всичките си клиенти, които живеят в къщи, независимо дали в голям град или пък в отдалечени райони, където по принцип достъпът до питейна вода е затруднен. Това налага именно изкопните работи – осигуряването на вода – но ако не се действа професионално, всяка къща е застрашена от наводнения. Факт е, че хидроизолирането е ефикасен метод за справяне с водите под почвите. Също така обаче е важно да поддържаме имота си в добро състояние, което до минимума намалява риска от по-непоправими последици. Има както външна, така и вътрешна изолация и до голяма степен те си приличат, но са съответно за външната и вътрешната част на дома. Методите на работа, макар и да не са добре познати на повечето клиенти, защото те не работят в тази сфера, са отлично усвоени от специалистите ни с богат опит.

Услуги